Odluka Glavne skupštine Primorske banke d.d. o likvidaciji


Glavna skupština Primorske banke d.d. Rijeka je na sjednici održanoj dana 21. svibnja 2018. godine donijela Odluku o otvaranju postupka redovne (dobrovoljne) likvidacije i prestanku poslovanja društva Primorska banka d.d. Rijeka sa danom 21. lipnja 2018. godine.

Sukladno donesenoj Odluci, od 21. lipnja 2018. godine, tvrtki Primorska banka dioničko društvo Rijeka, odnosno skraćenom nazivu Primorska banka d.d. Rijeka, dodati će se riječi "u likvidaciji". Imenovani likvidatori društva koji će voditi postupak likvidacije banke s danom početka 21. lipnja 2018. godine su gospodin Andrej Galogaža i gospodin Mario Pilat.


Primorska banka osnovana je 25. rujna 2001. godine na temeljima svoje prethodnice "Primorske štedionice".

Nad Primorskom bankom d.d. Rijeka otvoren je postupak likvidacije 21. lipnja 2018. godine.


Javna objava

Uredba EU 575/2013 o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i Zakon o kreditnim institucijama obvezuju kreditne institucije na objavljivanje informacija koje za cilj imaju povećanje transparentnosti u poslovanju.

Sukladno odredbama dijela osmog Uredbe te članaka 165.-167. Zakona, Primorska banka d.d. Rijeka objavljuje slijedeće informacije:

File Type Size Uploaded on Download
Javna objava bonitetnih zahtjeva 31.12.2017 PDF 1.06 MB 31 May, 2018 Download
Javna objava bonitetnih zahtjeva 31.12.2016 PDF 1.06 MB 31 May, 2017 Download
Javna objava bonitetnih zahtjeva 31.12.2015 PDF 920.84 KB 31 May, 2016 Download
Javna objava bonitetnih zahtjeva 31.12.2014 PDF 315.41 KB 29 May, 2015 Download
Javna objava bonitetnih zahtjeva 31.12.2013 PDF 1.06 MB 30 May, 2014 Download
Javna objava bonitetnih zahtjeva s 30.06.2013. PDF 424.17 KB 25 Sep, 2013 Download
Javna objava bonitetnih zahtjeva 31.12.2012 PDF 1.32 MB 11 Jul, 2013 Download
Polugodišnja javna objava bonitetnih zahtjeva 30.06.2012 PDF 740.87 KB 11 Jul, 2013 Download
Javna objava bonitetnih zahtjeva 31.12.2011 PDF 1.12 MB 11 Jul, 2013 Download
Polugodišnja javna objava bonitetnih zahtjeva 30.06.2011 PDF 68.29 KB 11 Jul, 2013 Download
Javna objava bonitetnih zahtjeva 31.12.2010 PDF 1.50 MB 11 Jul, 2013 Download
Polugodišnja javna objava bonitetnih zahtjeva 30.06.2010 PDF 556.80 KB 11 Jul, 2013 Download

Izvještaj revizora i financijski izvještajiOsnovni podaci o banci

Primorska banka d.d. Rijeka u likvidaciji upisana je u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci MBS 040098231

Likvidatori: A. Galogaža, M. Pilat

Predsjednik Nadzornog odbora: A. Hafizadić

Sjedište / Adresa: Rijeka, Dolac 3, Hrvatska

Matični broj: 1318942
OIB: 96675880337

Poslovni račun:

Erste&Steiermärkische Bank d.d.
IBAN: HR7124020061100879977

Tel.: + 385 51 355 777
Fax: + 385 51 332 762
E-mail: primorska@primorska.hr
www.primorska.hr

Temeljni kapital u iznosu od 70.000.000,00 HRK uplaćen u cjelosti.
Ukupan broj dionica 875.000 nominalne vrijednosti 80,00 HRK.

Primorska Banka u Rijeci
Primorska Banka Rijeka

Od ponedjeljka do petka 08:00-16:00.

Dolac 3 - 51000 Rijeka - Hrvatska

Tel.: +385 51 355 777
Fax : +385 51 332 762
MB: 1318942
OIB: 96675880337
Primorska Banka u Zagrebu
Primorska Banka Zagreb

Od ponedjeljka do petka od 09:00 do 17:00 sati

Ilica 15/I - 10 000 Zagreb - Hrvatska

Tel. : +385 (0)1 555 6981
Fax : +385 (0)1 638 2624
MB: 1318942
OIB: 96675880337